Hopp til innhold

Kan jeg bli pilot hvis jeg har redusert syn?

Luftfartstilsynet gir ikke forhåndsuttalelser i saker som gjelder søknader om legeattest, og en søker må derfor henvende seg til en godkjent flylege, som ved behov vil kontakte Luftfartstilsynet.
Du finner regelverk for medisinsk sertifisering av besetningsmedlemmer på nettsidene til Luftfartstilsynet. Det er forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer 28. november 2015 nr. 1365 § 1a (2), jf. forordning (EU) nr. 1178/2011, Part-MED som regulerer den helsemessige skikketheten av piloter. Bestemmelsen som regulerer syn for piloter klasse 1 (trafikkflygere) er MED.B.070 og MED.B.075, se side 17-19 

Videre finner du ytterligere bestemmelser om syn i samsvarsreglene til Part-MED, se punkt AMC1 MED.B.070 og AMC1 MED.B.075 side 38-43 (klasse 1), og AMC2 MED.B.070 og AMC2 MED.B.075 (klasse2) side 63-64

Førstegangsundersøkelser for klasse 1 (kommersielle piloter) må utføres ved et flymedisinsk senter. I Norge har vi to slike sentere. Norges Flymedisinske senter og Flymedisinsk Institutt, begge ligger i Oslo. Søkere til legeattest som ikke oppnår tilfredsstillende funn ved synsundersøkelse hos flylegen vil henvises øyelege for videre utredning.

Publisert: 07.05.2020