Hopp til innhold

Jeg ønsker å forlenge rettighet, men har ikke gyldig legeattest. Kan jeg gjennomføre PC med kontrollant?

Dette er uproblematisk så lenge kontrollanten fungerer som fartøysjef under aktuell flyging. Det er kontrollanten som må vurdere og avgjøre om ferdighetskontroll (Proficiency Check, PC) kan gjennomføres. Du må gå i dialog med den som skal gjennomføre prøven og du må forklarer bakgrunnen for din situasjon. Det er viktig at din medisinske tilstand ikke er av slik karakter at den kan sette flygingen i fare.
Publisert: 24.04.2018