Hopp til innhold

Registrering for tilgang til miljø for rapportering

iht. rapporteringsforordning (EU) 376/2014

Med dette skjemaet søker du om organisasjonskonto til miljøet for rapportering av luftfartshendelser og -ulykker iht. rapporteringsforordning (EU) 376/2014. 

Dette er ment for organisasjoner som skal lage en integrasjon mellom eget rapporteringssystem og rapportering til Luftfartstilsynet. Søknaden skal fylles inn av den rapporterende organisasjonen (ikke systemleverandør). 

Med konto får du tilsendt dokumentasjon og tilgang til et eget testområde hvor du kan eksperimentere med integrasjonen. 

Når du er klar til å teste innsending av rapporter sender du varsel til safetydata@caa.no for videre tilgang til et akseptansetestingsområde (user acceptance testing, "UAT").

Når Luftfartstilsynet har godkjent rapportørens rapporteringskvalitet får dere videre tilgang til produksjonsmiljøet. Disse stegene skjer gjennom dialog på e-post safetydata@caa.no.

Søknadsskjema


 


 

Personvern

Det er frivillig å oppgi kontaktinformasjon. All innsamling og behandling av personopplysninger i regi av Luftfartstilsynet skjer i henhold til kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som oppgis i forbindelse med meldingene. Ta kontakt med Luftfartstilsynet per telefon 75 58 50 00 eller på e-post til personvernombud@caa.no, om du har spørsmål omkring dette. Personvernombud i Luftfartstilsynet er Sofie Salomonsen Klette.

 

Personvern

Det er frivillig å oppgi kontaktinformasjon. All innsamling og behandling av personopplysninger i regi av Luftfartstilsynet skjer i henhold til kravene i personopplysningsloven. Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til innsyn og til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid med reglene, kan du klage til Datatilsynet.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som oppgis i forbindelse med meldingene. Ta kontakt med Luftfartstilsynet per telefon 75 58 50 00 eller på e-post til personvernombud@caa.no, om du har spørsmål omkring dette. Personvernombud i Luftfartstilsynet er Sofie Salomonsen Klette.

 

Sist oppdatert: 19.02.2024