Hopp til innhold

Workshops under Luftfartskonferansen 2020

Under finner du en kort beskrivelse av de forskjellige workshops som finner sted den 28. januar.

1 Bærekraftig vedlikehold gjennom digitalisering

Henrik Fjeld og Oddvar Riksheim fra SAS
SAS’ tilnærming til bærekraftig vedlikehold. Ulike arbeidsstrømmer og arbeid i kryssfunksjonelle team sammen skal føre til færre uplanlagte vedlikehold, bla. gjennom tilgjengeliggjøring av god datakvalitet.

 

2 Ulykkes- og hendelsesrapportering – fra svart hull til flysikkerhetsinformasjon?


Luftfartstilsynet ved Helle Larssen og Aslak Kjølstad
Hvordan kan vi sammen sikre at rapporteringspliktige hendelser bidrar til bedret flysikkerhetsinformasjon? Plenumsdiskusjon med fokus på mulige forbedringsområder og hva som er realistisk å få til på kort og litt lengre sikt.

Målgruppe: Ansatte i luftfartsorganisasjoner med ansvar innen myndighetsrapportering/sikkerhetsstyring.

 

3 Flyfylla, og andre uregjerlige passasjerer: hvem har ansvaret og hva gjør vi?


Luftfartstilsynet ved Nanna Vik og Hanne Risa
Målet for workshopen er å oppdatere på hendelser og omfang det siste året, samt prøve å utfordre «stakeholders» (Avinor – som flyplasseier, politikere som aksepterer så omfattende salg av alkohol på flyplasser, flyselskapenes holdninger opp mot crew/fagforeninger.)

 

4 Nytt droneregelverk og risikohåndtering i ubemannet luftfart

Luftfartstilsynet ved Even Birkeland, Tom Egil Herredsvela og Kjell-Sture Johansen

 

5 Når ulykken inntreffer


Luftfartstilsynet ved Thomas Hytten, Håvard Vikheim og Alf Tørrisplass
Workshopen tar for seg forskjellige aktørers roller ved ulykker og større hendelser innen luftfarten.

 

6 Klimakvoter i luftfarten åpner for lokale muligheter

Ruralis
Internasjonalt forskningsprosjekt om hvordan flypassasjerer kan kjøpe lokale klimakvoter. Workshopen vil presentere foreløpige funn i prosjektet, og diskutere hvordan konseptet kan innføres og konkret brukes i norsk luftfart.

Les mer om prosjektet på https://coolcrowd.no/.

 

7 Regelverksoppdatering Luftdyktighet – EU 2019/1383


Luftfartstilsynet ved Morten Larsen
Regelverksoppdatering (EU) 2019/1383, om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014. Informasjon om krav til SMS  bl.a. i CAMO organisasjoner(Part-CAMO) og lempinger for lette luftfartøy(Part-ML) og vedlikeholdsorganisasjoner(Part-CAO) for disse.

 

8 Møte med Accountable Managers og luftfartsdirektør

Luftfartstilsynet ved luftfartsdirektør Lars Kobberstad
Dialog mellom luftfartsdirektøren og Accountable Managers.

Obs. Påmelding til denne workshop er kun for Accountable Managers.

UTGÅR 
Rus, psykolog og støttegruppe (PSP). Nye krav til operatører fra 2020

Luftfartstilsynet kommer tilbake med et eget seminar om temaet senere i vår. Påmeldte deltakere har fått e-post om å endre workshop.
Nye regelverkskrav til flyoperatørene vil presenteres og diskuteres.

Kontaktinformasjon Luftfartskonferansen