Hopp til innhold

Tildelingsbrev for 2023

I tildelingsbrevet vårt trekker Samferdselsdepartementet opp målene for Luftfartstilsynets virksomhet, herunder delmål, resultatmål, samt prioriteringer og krav i 2022.