Tildelingsbrev for 2018

I tildelingsbrevet vårt trekker Samferdselsdepartementet opp målene for Luftfartstilsynets virksomhet, herunder delmål, resultatmål, samt prioriteringer og krav i 2018.