Tildelingsbrev for 2020

I tildelingsbrevet vårt trekker Samferdselsdepartementet opp målene for Luftfartstilsynets virksomhet, herunder delmål, resultatmål, samt prioriteringer og krav i 2020.