Hopp til innhold

Om Direktoratsavdelingen

Direktoratsavdelingen er Luftfartstilsynets juridiske kompetanse. Avdelingen har blant annet hovedansvaret for regelverksutviklingen i Luftfartstilsynet og skal bidra til god forvaltningsmessig kvalitet i vår saksbehandling.

Direktoratsavdelingen har et koordineringsansvar for Luftfartstilsynets internasjonale deltakelse. Videre har avdelingen ansvar for miljø, trafikkrettigheter og konsesjoner for landingsplasser. Vi drifter også Norges luftfartøyregister. Avdelingen er kontaktpunkt mot Samferdselsdepartementet.

Direktoratsavdelingen jobber med utvikling av regelverk og med juridisk saksbehandling. Avdelingen koordinerer internasjonal deltakelse, og har ansvar for miljø, trafikkrettigheter og konsesjoner.