Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om hvem som er luftfartsmyndighet etter luftfartsloven.

10.12.1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven vedrørende luftfart på Svalbard og Jan Mayen.

10.12.1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven.

10.12.1999 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om delegering av fullmakt til å treffe vedtak til utfylling og gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XIII kapittel VI punkt 65 (Rfo (EØF) nr. 2409/92).

16.10.1998 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Planleggings- og samordningsdepartementet etter luftfartsloven §§ 16-1 til 16-5.

05.06.1997 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet til å håndheve forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 nr. 1, nr. 3, nr. 4 forsåvidt gjelder internasjonal trafikk, nr. 5 og 7 -9.

15.07.1994 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven.

11.03.1994 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Ikraftsetting av lov av 20. mai 1988 nr. 35 om endring i lov av 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart. Delegering av myndighet m.v.

09.11.1990 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift etter luftfartsloven - utenlandsk luftfartøy innenfor norsk område.

22.05.1985 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift
Side