Hopp til innhold

Ikraftsetting av lov av 20. mai 1988 nr. 35 om endring i lov av 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart. Delegering av myndighet m.v.

Publisert: 09.11.1990