Delegering av myndighet til Planleggings- og samordningsdepartementet etter luftfartsloven §§ 16-1 til 16-5.

Publisert: 05. jun 1997