Hopp til innhold

Informasjon om nettkurset for statsluftfart (BSL A 7-1)

Det har kommet nye nettkurs for droneoperatører som du finner på flydrone.no. Det kurset som omtales her er ment for dem som flyr på statsluftfart og skal ta den gamle droneeksamen etter BSL A 7-1.

Kursinnhold

Det overordnede målet for kurset er å gi droneoperatører grunnleggende teoretisk forståelse til å håndtere risiko under egne operasjoner. Målgruppen er piloter, fartøysjefer og operative leder i kategori RO2 og RO3 som skal operere drone/RPAS til kommersielt formål i Norge. Kurset anbefales også for RO1-operatører. Det er ingen forhåndskrav for å ta kurset. Pensum til eksamen for kategori RO2 og RO3. Informasjonsmateriell for kategori RO1. 

Hvem må avlegge eksamen?

Flygere og fartøysjefer for luftfartøy uten fører om bord (Remotely Piloted Aircraft System) i godkjent RPAS-kategori 2 og 3 (RO2 og RO3) må bestå teorieksamen. Kravet er innført for å sikre at flygere og fartøysjefer som opererer luftfartøy i denne kategorien, kan vise kunnskaper om luftfartssystemet og relevante fagområder som oppgitt i pensum til eksamen.

Pensum

Luftfartstilsynet tilbyr gratis nettkurs som legges til grunn for eksamen. Det er viktig å merke seg at alle vedlegg og lenket innhold i kurset er del av pensum med mindre innholdet er merket «til orientering». Dette omfatter, men er ikke begrenset til følgende dokumenter:

  • Aeronautical Information Publication (AIP)
  • Regelverk omfattet i nettkurset
  • Aeronautical Information Circular (AIC)

Kandidatene vil til enhver tid se hvilken revisjon av nettkurset som er relevant for eksamen. I tilfelle hvor nettkurset revideres vil dette bli publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside, med dato for når endringene gjelder.

Om eksamen

Prøven kan gjennomføres ved alle trafikkstasjoner som drives av Statens vegvesen. Eksamen gjennomføres elektronisk.

Oversikt over trafikkstasjoner og åpningstider finner du her.

Innhold og spørsmål

Prøven vil inneholde 40 spørsmål som hver har fire alternative svar. Kun ett av alternativene vil være rett. Både rekkefølge på spørsmål og spørsmålsalternativer vil variere fra kandidat til kandidat. For å bestå må kandidaten svare korrekt på minimum 75% (30 spørsmål) innenfor en tidsfrist på 80 minutter. Spørsmålene er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Gjennomføring

Oppmelding

Dersom du ønsker å avlegge teorieksamen må du møte ved en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Eksamen er tilgjengelig for alle som kan vise gyldig identifikasjon og betaler eksamensgebyr, men dersom du har jukset under en tidligere eksamen, vil du bli utestengt i 12 måneder. Du vil ikke få tilgang til å gjennomføre ny eksamen før denne karantenetiden er utløpt. Statens vegvesen har myndighet til å bortvise personer som ikke oppfyller kravene til å gjennomføre eksamen.

Gyldig legitimasjon 

Det er viktig å medbringe gyldig legitimasjon.
Her kan du se hvilke typer legitimasjon som aksepteres.

Betaling

Gebyret på 1010 kroner betales kontant eller med bankkort. Kredittkort aksepteres dessverre ikke.

Besvare spørsmål og svar på eksamen

Spørsmålene besvares elektronisk. Det er viktig å sette seg grundig inn i eksamensreglementet før eksamen påbegynnes. Så snart alle spørsmål er besvart vil kandidaten motta resultatet. Alle resultater registreres hos Luftfartstilsynet.

Forsøk på juks under eksamen

Dersom det avdekkes forsøk eller gjennomføring av juks vil saken bli behandlet av Luftfartstilsynet. Eksamensjuks vil medføre karantene fra å kunne avlegge ny eksamen i 12 måneder.

I tilfelle du består

Etter bestått teorieksamen vil du umiddelbart få et vedtak som dokumenterer at du har bestått. Dette oversendes også automatisk til Luftfartstilsynet. Det er viktig at en kopi av dette dokumentet lagres hos den eller de operatørene hvor du skal fly. Den enkelte operatør en ansvarlig for å føre oversikt over hvilke flygere og fartøysjefer som har bestått eksamen.

I tilfelle du ikke består

Dersom du ikke oppnår minimumskravet for bestått eksamen vil du få beskjed om at eksamen ikke ble bestått. Det er mulig å melde seg opp til ny gjennomføring påfølgende dag, men vi anbefaler alle kandidater å sette seg grundig inn i pensum før eksamen. Du har også rett til å klage i etterkant. I tilfelle du stryker, deretter klager, men velger å avlegge ny eksamen før klagen er behandlet, vil klagen bli ansett som trukket.

Gyldighet

Den gamle teorieksamen gjelder bare for flyging etter "gammelt" regelverk BSL A 7-1, og ikke etter de nye felleseuropeiske reglene som trer i kraft 1. januar 2021. Etter 1. januar 2021 anbefaler vi alle å ta de nye eksamene A1/A3 på flydrone.no og A2 på trafikkstasjonene.  Den gamle droneeksamen kan ikke brukes for å fly i åpen eller spesifikk kategori.