Hopp til innhold

Underkategori A3: Gjelder avstandsregelen på 150 meter også fra vei og sti?

Det er tillatt å fly over vei i A3 så lenge man kan forvente at ingen personer eller kjøretøy vil komme innenfor sikkerhetsavstanden til dronen.

Dersom utenforstående personer kommer inn i området, må det være en avstand på minimum 30 meter horisontalt til disse. I tillegg gjelder 1:1 regelen. Man må også være 150 meter fra bolig-, nærings-, industri-, eller rekreasjonsområder.

Sist oppdatert: 07.12.2023