Hopp til innhold

Underkategori A3: Gjelder avstandsregelen på 150 meter også fra vei og sti?

Det er tillatt å fly over vei i A3 så lenge man kan forvente at ingen personer eller kjøretøy vil komme innenfor sikkerhetsavstanden til dronen.


For A3 gjelder minimum 30 meter horisontalt til andre. I tillegg gjelder 1:1 regelen. Man må også være 150 meter fra bolig-, nærings-, industri-, eller rekreasjonsområder.

Publisert: 10.12.2020 09.26.50