Hopp til innhold

Hvilke avstandsbestemmelser gjelder rundt bygninger og kjøretøy?

Reglene for åpen kategori bruker sikkerhetsavstander fra folk som en av avgrensingene for hvordan man kan fly. Det er viktig å huske på at dette ikke er den eneste avgrensingen, og man plikter å utvise forsiktighet og fly hensynsfullt selv om man flyr i tråd med sikkerhetsavstandene. Man plikter å avbryte flygingen dersom den utgjør fare for folk, dyr, eiendom, miljø og andre luftfartøyer jf. bestemmelsen i UAS.OPEN.060(2)(b). Hvis man forårsaker skade på andre med drone vil man i utgangspunktet få skylden og være erstatningsansvarlig.

Dersom piloten til enhver tid har kontroll på at det ikke er personer på utsiden av bygningene kan man altså fly helt nært, såfremt man flyr hensynsfullt og ikke bryter andre regler slik som regler om flygeforbud. For bygninger hvor det er påregnelig at det vil komme og gå personer i løpet av flyvningen, gjelder reglene om sikkerhetsavstand fra personer.

Når det gjelder flyging nært kjøretøy i bevegelse gjelder sikkerhetsavstandene fra folk. Det vil si at man må holde seg til de samme sikkerhetsavstandene som gjelder flyging fra utenforstående personer. Ved flyging nært trafikk er det også viktig å være klar over plikten man har til å fly hensynsfullt og avbryte flygingen dersom den utgjør fare for folk og biler jf. bestemmelsen i UAS.OPEN.060(2)(b). En drone som forstyrrer trafikken kan lett forårsake ulykker.

Sist oppdatert: 31.07.2020