Hopp til innhold

Kan jeg lande andre steder enn ved godkjente flyplasser?

Ja, du kan lande andre steder, men det finnes noen begrensninger og krav. Bruk av landingsplasser er beskrevet i Forskrift om bruk av flyplasser (BSL D 1-2). Denne forskriften omfatter generelle regler for bruk landing og avgang med luftfartøy. Landingsplasser reguleres også av Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1). Enkelte områder er særskilt skjermet mot landing med luftfartøy. Informasjon om forskjellige verneområder er tilgjengelig i den elektroniske karttjenesten til Miljødirektoratet. Vi gjør også spesielt oppmerksom på Lov om motorferdsel i utmark. Ta eventuelt kontakt med kommunen for ytterligere veiledning.
Publisert: 19.04.2018