Hopp til innhold

Modellflyging

Modellflyging har blitt en populær hobby i Norge, og med introduksjon av droner har sporten fått en ny driv. Et modellfly er definert som en flygende innretning uten fører om bord der formålet med flygingen en rekreasjon, sport eller konkurranse.

Norges Luftsportsforbund (NLF) har 80 klubber, og flere selvstendige klubber fordelt over hele landet, som organiserer modellflyging. De aller fleste klubbene disponerer egne modellflyplasser, og mange har avtalt leie av haller for inneflyging. Det stilles ikke krav i regelverk at man skal være medlem av en klubb for å fly modellfly, men det vil være en fordel å bli medlem av klubb siden disse har fokus på holdningsskapende arbeid og opplæring for at medlemmene skal kunne fly modellfly på en trygg måte.

Regelverk

Luftfartstilsynet har utgitt Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. Forskriften gjelder for all flyging med modellfly eller luftfartøy som ikke har fører om bord i Norge, herunder på Svalbard, samt i luftrommet over norsk kontinentalsokkel og norsk økonomisk sone.

Forskriften skiller mellom «luftfartøy» og «modellfly». I forskriften er forskjellen på luftfartøy og modellfly definert slik:

  • Luftfartøy som ikke har fører om bord: Innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen har et annet formål enn rekreasjon, sport eller konkurranse
  • Modellfly: Innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål.

Krav til sikkerhetssystem

For å fly modellfly finnes det noen enkle begrensninger. Dette gjelder blant annet når, hvor og hvor høyt du kan fly. Dersom du ønsker å fly utenfor disse begrensningene må du fly innenfor et godkjent sikkerhetssystem for modellfly.

Hvordan komme i gang med modellflyging

Dersom du ønsker å vite mer om flyging med modellfly, kan du ta kontakt med Norges Luftsportforbund.