Hopp til innhold

Parallellsesjon 1

På lørdag er det to bolker med parallellsesjoner, én fra 13.15-15.30 og én fra 15.40-17.30. Hver bolk har to parallelle program i tillegg til hovedprogrammet i konferansesalen.

Instrumentrettighet, lørdag 13.15 til 15.30

13.15

Instrument Rating i USA

Hvordan få EASA IR via USA
Terje Sande, privatflyger, Fly1912

13.35

EASA Instrument Rating

Bjørnar Øverland, privatflyger, Oslo GA

14.00

CBIR

Hva sier regelverket?
Svein-Erik Ditløvsen, flygerinspektør, Luftfartstilsynet

14.45

Basic Instrument Rating

Hvordan få BIR
Helge Rossebø, flygerinspektør, Luftfartstilsynet

15.30

Slutt

eller

Luftromskrenkelser, lørdag 13.15 til 15.30

13.15

Jeg «busta» Oslo TMA

Luftromskrenkninger
Tommy Nordvik, privatflyger, Oslo flyveklubb

13.40

Hvor oppstår AI

Risikofaktorer
Tom Jørgen Olstad, flygeleder, Avinor

14.00

Hvem har ansvaret?

Luftrom, separasjon og terreng
Morten Braathen, flysikringsinspektør, Luftfartstilsynet

14.40

Flygeleders ansvar?

Plenumssamtale
Tom Jørgen Olstad, flygeleder, Avinor

15.00

Hvordan unngå luftromsskrenkelse

Tommy Nordvik, privatflyger, Oslo flyveklubb

15.30

Slutt