Hopp til innhold

Dokumentasjon ved utstedelse av CB-IR fra tredjeland

Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill test-skjema:

 1. Skjema NF-1112E
 2. Kopi av gyldig sertifikat
 3. Kopi av gyldig IR (A). For de med FAA-sertifikat skal dette verifiseres med «endorsement» i loggboken som viser Instrument Proficiency Check (IPC) innenfor seks måneder, eller ved dokumentasjon på at erfaringskrav (recency) er oppfylt i henhold til FAR §61.57
 4. Dokumentasjon på at teorikrav er oppfylt. Dette verifiseres ved at kontrollanten dokumenterer at kandidaten har teoretisk kunnskap på et adekvat nivå i fagene air law, meterology og flight planning and performance (IR)
 5. Kopi av flygetidsbok som dokumenterer minst 50 timer IFR som PIC. Dual received-tid logget som PIC godskrives ikke.

Det er ikke krav til at kandidaten skal gå gjennom ATO før skill test. Det er heller ikke krav om pre-entry assessment for å fly skill test. Kontrollanten må varsle Luftfartstilsynet før skill test kan gjennomføres. Kort informasjon om dette er beskrevet i NOTEX 2015/3.

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
 • Sentralbord:
  08.00–15.00 alle hverdager
 • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):