Hopp til innhold

Instruktørseminar september 2023

Seminar for sertifiserte instruktører innen securityområdet arrangeres 5.–6. september 2023 i Bodø.

Dette er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll, muligheter for erfaringsutveksling og som vil jobbe mot god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten. Seminaret er gratis for sertifiserte instruktører. Reisekostnader dekkes av den enkelte.

Seminaret arrangeres i Luftfartstilsynets lokaler i Sjøgata 45–47 i Bodø. Oppstart første dag kl. 11.00 og avslutning andre dag senest kl. 14.00.

Deltagelse ansees som oppfriskningsopplæring definert i (EU) nr. 2015/1998.

Det inviteres til sammenkomst på ettermiddagen tirsdag 5. september i luftfartsrelaterte omgivelser.

Siste frist for påmelding er mandag 19. juni.

Agenda

  • Securityarbeidet i Norge og risikoinformasjon
  • Tilstandsbilde for security i norsk luftfart
  • Regelverk
  • Informasjon om aktuelle saker
  • Personkontroll i luftfarten
  • Parallellsesjoner: farlig gods, uregjerlige passasjerer
  • Beredskap
  • Atferdslæring i regi av Tollvesenet
  • Spørsmål og diskusjoner

Agendaen er veiledende og kan bli endret. Innspill til agenda mottas gjerne.

Kontakt

Kontaktpersoner er security-inspektørene Elisabeth Rasmussen og Tore Roald.