Hopp til innhold

Nasjonal gjennomføring av endringsforordninger som endre forordning (EU) nr. 1321/2014, forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) nr. 2015/640

Luftfartstilsynet har 19. mai 2021 vedtatt en endringsforskrift til følgende forskrifter: forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften); forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften); og forskrift 18. juni 2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26.

Endringsforskriften gjennomfører følgende:

Forordning 2020/1159 av 5. august 2020 og forordning 2021/700 av 26. mars 2021 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014.

2020/1159

CS-26 Issue 3 utgitt med krav til CS-25 (tunge luftfartøy)

 • Bl.a. oppdatering av vedlikeholdsprogram med LOV – Limit of Validity – for strukturell levetid
  • Deretter krav til TC holdere som medfører følger for operatørerRunway overrun awareness and alerting systems
 • Conversion of Class D compartments
 • Ombygging til Class C med brannslukkingsutstyr

 2021/700

 • Forskyver Part-CAMO/CAO frist med 6 måneder til 24 mars 2022
 • EASA Form 15c, Issue 4 med referanse til (EU) 2018/1139

Forordning 2019/897 av 12. mars 2019 og forordning 2021/699 av 21. desember 2020 som endrer forordning (EU) nr. 748/2012.

2019/897

 • Oppdatering av krav for produksjonsorganisasjoner – POA
 • ETSO utstedelser
 • CO2 utslipp fra motorer skal bestemmes for nyutviklede motorer

2021/699

 • Krav om utgivelse av ICA – Instructions for Continued Airworthiness
 • Bortfall av krav om EASA Form 1 for komponenter som ikke har sikkerhetsmessig konsekvens, bestemt av TC/STC eier

Forordning 2020/1159 av 5. august 2020 som endrer også forordning (EU) nr. 2015/640

2021//97

 • Oppdaterer 2015/640
  • Krav dynamisk testing av seter

Gjennomføringen gjøres i påvente av oppdatering av EØS-avtalen. Etter at EØS-avtalen er oppdatert, vil disse forordningene gjennomføres på nytt (EØS-gjennomføring), slik at § 1 i forskriftene endres.

Forskriftene er publisert på www.lovdata.no og på Luftfartstilsynets internettside www.luftfartstilsynet.no/lover-og-regler/.

Publisert: 04.06.2021