RSS

AIC I

Aeronautical Information Circular (AIC). A notice containing information that does not qualify for the origination of a NOTAM or for inclusion in the AIP, but which relates to flight safety, air navigation, technical, administrative or legislative matters.

Viser treff 76 til 90 av 198

Endring i forskrift om lufttrafikktjeneste – innføring av EUROAT

AIC-N 15/18 14 AUG

14. aug 2018

Endringer i forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1)

AIC-N 13/18 28 JUN

28. jun 2018

New regulations regarding performance-based navigation (PBN) instrument rating privileges

AIC-I 03/18 25 JUN

25. jun 2018

Nye bestemmelser for instrumentrettighet med privilegier til Performance Based Navigation (PBN)

AIC-N 12/18 25 JUN

25. jun 2018

Forskrifter om helikopter offshoreoperasjoner

AIC-N 11/18 22 JUN

22. jun 2018

Procedures for extreme QNH-values outside the altimeter setting scale

AIC-I 02/18 21 JUN

21. jun 2018

Forskrift om endring av forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv.

AIC-N 10/18 20 JUN

20. jun 2018

Forskrift om luftfart med ballong

AIC-N 09/18 18 JUN

18. jun 2018

Flyging under flygeoppvisninger

AIC-N 08/18 15 JUN

15. jun 2018

Endringer i BSL G 1-2 – samvirkingsevne i det europeiske nett for lufttrafikkstyring

AIC-N 07/18 04 MAI

09. jun 2018

Endring i BSL G 3-1 – lufttrafikkstyring – ICAO-oppdatering

AIC-N 06/18 05 APR

Luftfartstilsynet har gjort endringer i BSL G 3-1 – forskrift 20. april 2012 nr. 344 om trafikkflytstyring. Endringene gjelder oppdatert henvisning til EØS-avtalen i § 1 som følge av forordning (EU) 2017/2159.

09. jun 2018

Endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer

AIC-N 05/18 03 APR

Forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer gjennomfører forordning (EU) nr. 1178/2011. Forordningens artikkel 12 inneholder en rekke overgangsregler, blant annet i 2a en bestemmelse om at medlemsstatene frem til 8. april 2018 kan bestemme at forordningens bestemmelser på visse områder ikke skal gjelde.

09. jun 2018

Endringer i språkkrav for flyging i Norge

AIC-N 04/18 19 MAR

09. jun 2018

Ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv fra 1. februar 2018

AIC-N 03/18 14 FEB

09. jun 2018

Ny praksis for prøveflyging av selvbygde luftfartøy

AIC-N 02/18 9 FEB

09. jun 2018
Side