RSS

AIC I

Aeronautical Information Circular (AIC). A notice containing information that does not qualify for the origination of a NOTAM or for inclusion in the AIP, but which relates to flight safety, air navigation, technical, administrative or legislative matters.

Viser treff 1 til 15 av 198

15/20 Informasjon om opphevet forskrift

AIC-N 15/20 14 MAI

Sikkerhetsdirektiv opphevet.

14. mai 2020

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2019/1747 som endrer forordning (EU) nr. 1178/2011

AIC-N 14/20 12 MAI

Luftfartstilsynet har 11. mai 2020 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

12. mai 2020

Ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet fra 15. april 2020

AIC-N 13/20 17 APR

Samferdselsdepartementet vedtok 6. april 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet.

17. apr 2020

Oppheving av forskrift om opprettelse av restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging

AIC-N 12/20 15 APR

Luftfartstilsynet i dag 15. april 2020 fastsatt forskrift som opphever forskrift om opprettelse av restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging.

15. apr 2020

Midlertidig tillatelse for luftfartøy uten sertifisering I henhold til DLM i NAT-regionen grunnet COVID-19

AIC-N 11/20 01 APR

Ref. ICAO State Letter EUR/NAT 20-0187.TEC (NAE/SUL) I henhold til refererte ICAO State letter er det enighet om å tillate luftfartøy som ikke er sertifisert i henhold til NAT DLM å fly i luftrommet der dette kravet er innført i NAT-regionen.

01. apr 2020

Temporary accommodation measures due to COVID-19 for non-NAT DLM compliant aircraft in the NAT airspace

AIC-I 07/20 01 APR

Ref. ICAO State Letter EUR/NAT 20-0187.TEC (NAE/SUL) In accordance with this ICAO State letter there is agreement to allow a short term accommodation of non-DLM compliant aircraft in the area of NAT DLM applicability.

01. apr 2020

Endring i forskrift om kontinuerlig vedlikehold

AIC-N 10/20 30 MAR

Innføring av Part-ML, Part-CAO og Part-CAMO Luftfartstilsynet informerer om at det er vedtatt en forskrift som endrer forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

30. mar 2020

Automatic Validation of Part-FCL licence for non-EU flights.

AIC-I 06/20 23 MAR

Information to pilots flying outside the EU with an aircraft registered in a Member State other than the country that issued your Part-FCL license.

23. mar 2020

Automatisk validering av Part-FCL sertifikat ved flyging i land utenfor EU

AIC-N 09/20 23 MAR

Informasjon til piloter som flyr i land utenfor EU med et fly registrert i en annen EU-medlemsstat enn det landet som utstedte ditt flysertifikat.

23. mar 2020

Opphevelse av forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder til militærøvelsen Cold Response 2020

AIC-N 08/20 17 MAR

Forsvaret har gitt Luftfartstilsynet informasjon om at øvingsaktiviteten ved militærøvelsen Cold Response 2020 er opphørt. Med dette faller grunnlaget for restriksjonsområdene opprettet til militærøvelsen bort. Luftfartstilsynet har derfor 17. mars 2020 vedtatt å oppheve forskriften som opprettet restriksjonsområdene CR Main Low og CR West.

17. mar 2020

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/1042 i norsk rett (EØS-gjennomføring).

AIC-N 07/20 17 MAR

Reglene i forordning (EU) 2018/1042 ble gjennomført som nasjonal forskrift 13. november 2019. Siden denne forordningen nå er tatt inn i EØS-avtalen, er forskriftsgjennomføringen i Norge oppdatert til en EØS gjennomføring.

17. mar 2020

Endring i forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse (BSL G 1-3), med flere

AIC-N 06/20 11 MAR

Samferdselsdepartementet har 2. mars 2020 fastsatt en forskrift om endring av forskrift 24. september 2018 nr. 1407 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse (BSL G 1-3), og endringer i andre forskrifter.

11. mar 2020

New take-off charge concerning all airports operated by Avinor AS

AIC-I 05/20 11 MAR

11. mar 2020

Introduction of new exam scheme for ATPL/CPL/IR/EIR/CB-IR

AIC-I 02/20 21 FEB

CAA Norway introduces a new examination scheme for conducting the theoretical exam for ATPL, CPL, IR, EIR and CB-IR. From 16 March 2020, the theoretical examination will be conducted electronically at some of the Norwegian Public Roads Administration's traffic stations. With the introduction of the new scheme, the current scheme of exams in Sandefjord, Bardufoss and Bodø will end.

21. feb 2020

Innføring av ny eksamensordning for ATPL/CPL/IR/EIR/CB-IR

AIC-N 05/20 21 FEB

Luftfartstilsynet innfører ny eksamensordning for gjennomføring av teorieksamen til ATPL, CPL, IR, EIR og CB-IR. Fra 16. mars 2020 vil gjennomføring av teorieksamen foregå elektronisk ved enkelte av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Ved innføring av ny ordning opphører dagens ordning med eksamen i Sandefjord, Bardufoss og Bodø.

21. feb 2020
Side