Hopp til innhold

Mitt tekniske sertifikat har gått ut på dato. Hva gjør jeg?

Hvis du oppdager at sertifikatet ditt er utgått på dato, må du snarest ta kontakt med din arbeidsgiver (hvis du er ansatt i en bedrift).

Luftfartstilsynet må også kontaktes hvis du har attestert for flyvedlikehold i den perioden sertifikatet ditt har vært ugyldig.

Hvis du ikke har attestert for flyvedlikehold etter at sertifikatet gikk ut, må du sende inn Form 19 med avkryssing for fornyelse av sertifikat sammen med originalt sertifikat og en bekreftelse på at du ikke har anvendt dine rettigheter i den tiden sertifikatet ditt har vært ugyldig.

Publisert: 02.12.2019