Hopp til innhold

Hva kreves for å få påført første flytype i mitt tekniske sertifikat?

Når du skal få påført første flytype i ditt sertifikat, må du gjennomføre typekurs hos en EASA Part-147-godkjent organisasjon og dokumentere gjennomført OJT (on the job training) på fartøytypen.

OJT skal gjennomføres i regi av organisasjonen du jobber i. Både kurs og OJT må være gjennomført innen de siste 3 år før søketidspunktet. 

Ved påføring av neste flytype innenfor samme kategori, er det kun krav om CoR for bestått typekurs (teoretisk og praktisk del).

Typeeksamen

Hvis du ønsker å få påført flytype som ikke er definert som kompleks av EASA, kan du i stedet for typekurs hos Part-147-organisasjon gjennomføre annet teorikurs enten i regi av bedriften du jobber for eller hos fabrikant, og deretter gjennomføre et praksisprogram. Når programmet er gjennomført, kan du søke om å gjennomføre en typeeksamen hvor representant fra Luftfartstilsynet vil være til stede. Mer informasjon om dette fås ved henvendelse til Luftfartstilsynet v/ teknisk utdanning.

Grupperettigheter

Hvis du har spørsmål angående påføring av grupperettigheter, ta kontakt med Luftfartstilsynet v/ teknisk utdanning. Kontaktinformasjon finner du lenger ned på siden.

Publisert: 02.12.2019