Hopp til innhold

Har du kategori B1 og ønsker å utvide til B2?

Kravet for utvidelse er ett års praksis innen B2 (Appendix IV til Annex III (Part-66)). Av dette året må 6 måneder være opptjent i løpet av siste 12 måneder, mens resterende 6 måneder skal være i løpet av siste 7 år (66.A.30(d).

Det er også krav om at praksisen for utvidelse skal være i kategorien det søkes utvidet til og representere et godt utvalg av tasker på luftfartøy (66.A.30(c), (d) og AMC 66.A.30(a)4

Luftfartstilsynet er klar over at det er krevende å opparbeide nok praksis for utvidelse fra B1 til B2. Det ble 9. desember 2021 avholdt et møte mellom Luftfartstilsynet og Part-145 verkstedene/NHO Luftfart angående dette temaet, og i den forbindelse ble det gitt flere konkrete tips på hvordan dette best kan gjøres for verkstedene som har behov for B2-personell.

Vi ser det som lite sannsynlig at man kan opparbeide seg nok praksis for utvidelse fra B1 til B2 ved å arbeide som B1-personell i vanlig stilling. Praksisen som kreves må også være innen det rene B2 feltet, det vil si B2 oppgaver som ikke kan utføres under B1 rettigheten. Det som kan hjelpe på en søknad om utvidelse er dedikert tid der man går sammen med B2-personell og utfører B2-arbeid, og vi har også sagt at et program med tasktrening innen B2-feltet kan telle med for en søknad om utvidelse.

Praksisen dokumenteres som beskrevet under side 3 i Veiledning til utfylling av EASA form 19 som ligger på vår hjemmeside. For utvidelse fra B1 til B2 må du begrense loggboken eller utskrift fra vedlikeholdssystemet til tasker innen avionikk ATA, og den må inneholde minst 52 tasker innen B2 som ikke kan utføres med B1 rettigheten (en task per uke for den tiden som kreves).

Publisert: 22.03.2024