Hopp til innhold

NOTEX 2021/1

Veiledende satser ved praktiske prøver/kontroller fra og med 2021.

Følgende informasjon formidles på vegne av norske seniorkontrollanter. Luftfartstilsynet har ikke vært involvert ved fastsettelse av satsene.

På vegne av norske seniorkontrollanter foreslås følgende satser ved gjennomføring av praktiske prøver/kontroller. Godtgjørelsen dekker ikke reisekostnader for kontrollant eller gebyrer til Luftfartstilsynet. Gebyrer til Luftfartstilsynet faktureres i tråd med gebyrforskriften.

Denne NOTEX erstatter NOTEX 2019/3.

Prøvetype

Timer

Sats ST NOK

Sats PC NOK

LAPL

3

2 700,–

2 450,–

PPL

(4-5)

2 900,–

 

CPL

(4-5)

3 750,–

 

IR

(4-5)

3 750,–

3 350,–

CPL/IR

(5)

4 300,–

 

ATPL

(5)

4 550,–

 

Instruktør

(5)

4 300,–

3 750,–

Klasse SEP

(3)

2 700,–

2 450,–

Klasse/type SP

(4)

3 750,–

3 350,–

Klasse/type MP

(5)

4 300,–

3 750,–

Klasse/type + IR

(5)

4 300,–

3 750,–

Examiner

(5)

4 750,–

4 000,–

RTL

(1-2)

1 050,–

 

LPA

 

850,–

850,–

RTL/LPA

(2)

1 350,–

 

12-timer

(1)

600,–