Hopp til innhold

NOTEX 2015/5

Kontroll av språkrettighet.

Da det den siste tiden har vist seg at flere sertifikatinnehavere har fløyet uten gyldig språkrettighet, understreker vi følgende i forbindelse med ferdighetsprøve, ferdighetskontroll og kontroll av loggbok (12-timers regelen):

I tillegg til å kontroll av alle andre krav, må det også kontrolleres at kandidaten har gyldig språkrettighet. Man skal ha gyldig språkrettighet for å gjennomføre flygning, eller del av flygning, i luftrom som krever toveis radiokommunikasjon. Dersom dette ikke er, eller har vært tilfelle, skal det ikke skrives inn ny rettighet i sertifikatet til kandidaten. Luftfartstilsynet skal varsles.

Jens Petter Larsen
kontrollantinspektør