Hopp til innhold

Kontrollantseminar for GA i Bergen, 28.–29 september 2024

Luftfartstilsynet arrangerer seminar for GA-kontrollanter i Bergen, 28.–29. september 2024.

Seminarets formål er utstedelse, forlengelse og fornyelse av kontrollantbevis. Seminaret er åpent for innehavere av norsk sertifikat.

Seminaret er åpent for kontrollanter som har sin aktivitet i GA. Dersom du er innehaver av TRE/SFE, vil vi be om at du deltar på et annet seminar.

Innholdet i seminaret vil dekke den teoretiske delen av «Examiner standardisation» i henhold til FCL.1015, AMC1 FCL.1015 og AMC2 FCL.1015.

Følgende temaer vil dekkes

 • Kontrollantstandardisering i tråd med AMC2 FCL.1015 og FEM
 • Flight Examiner Manual og Flight Examiner Handbook
 • Part-FCL og aktuelle AMC og GM som er relevante for kontrollantprivilegiene
 • Operasjonelle krav med aktuelle AMC og GM
 • Nasjonale krav og bestemmelser
 • Grunnleggende menneskelige ytelser og begrensninger relatert til kontrollantvirksomhet
 • Grunnleggende evaluering av kandidatenes ytelse
 • Ledelsessystemer i ATO og organisasjonsstruktur i DTO
 • Personvern og lagring av personopplysninger
 • Ansvarsforhold og forsikring
 • Gebyrer

Praktisk informasjon

Dato: 28.–29. september 2024
Tid: Seminaret starter 28. september kl. 11:00 og avsluttes 29. september kl. 16:30
Sted: Bergen Aeroklubb, Flyplassvegen 555, 5258 Blomsterdalen
Deltakeravgift: Kr 4 000,-

Faktura sendes i etterkant av seminaret.

Det er viktig at du setter seg godt inn i de delene av Part-FCL med tilhørende AMC og GM som er relevante for de kontrollantprivilegiene du skal få utstedt, forlenge eller fornye. Du må også sette deg inn de delene av EASAs Flight Examiners' Manual som er aktuell for ditt kontrollantbevis. Alle deltakere vil motta en skriftlig test som skal besvares før seminaret.

Reise, kost (inkl. lunsj begge dager) og losji må hver deltaker ordne selv.

Spørsmål

Ved spørsmål, kontakt Helge Rossebø på telefon 982 61 844, eller per e-post hro@caa.no.