Hopp til innhold

Hva er en rullebaneinntrengning?

En rullebaneinntrengning er alle hendelser på en lufthavn som involverer feil tilstedeværelse av luftfartøy, kjøretøy eller person på det beskyttede området avsatt for landing eller avgang med luftfartøy.

I luftfartsbransjen har vi lenge jobbet for å forhindre farlige situasjoner på rullebanen, kjent som "Runway Incursions". Vi har allerede gjort mye for å følge opp avvik og hendelser, men vi mener at vi kan gjøre enda mer for å minske risikoen. Derfor har Luftfartstilsynet og Avinor satt i gang et program med bred deltakelse fra norske luftfartsaktører. Målet er å redusere antallet situasjoner som kan føre til, eller som blir kategorisert som, rullebaneinntrengning. Dette programmet skal inkludere alle som har en rolle i flysikkerheten, og vi skal vurdere effekten av det etter 31. desember 2024. La oss jobbe sammen for en enda tryggere luftfart!

Hvorfor er arbeidet med å redusere RI viktig?

Alvorlige RI skjer heldigvis veldig sjeldent, men konsekvensene kan være katastrofale. Den mest komplekse delen av luftfart er avgang og landinger, som involverer høy energi og hvor mange aktører er involvert på et lite fysisk område: Lufttrafikktjenesten, piloter, og bakkepersonell i ulike roller. Disse aktørene skal samspille godt for å sikre trygge og effektive operasjoner.

Din rolle er viktig!

Eksempler på hvor du kan bidra:

  • Bidra til positiv sikkerhets- og læringskultur
  • Bruk TEM (threat and error managment) aktivt
  • Rapportere
  • Foreslå fokusområder
  • Foreslå tiltak