Nyheter

Initial Examiner Seminar 26.-28. februar 2019

Luftfartstilsynet arrangerer Initial Examiner Seminar i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø, 26.-28. februar 2019.

17. des 2018

Oppretter restriksjonsområder over Oslo-området samt over åtte fengsler

For å ivareta sikkerheten i luftrommet og beskytte viktige samfunnsmessige interesser under blant annet statsbesøk eller alvorlige trusselsituasjoner, har Luftfar...

10. des 2018

Veileder for vinterflyging 2019

Veilederen for vinterflyging er utarbeidet sammen med Norges Luftsportforbund, AOPA Norway og EAA 573.

30. nov 2018

Sikkerhetsseminar for flyoppvisning 2019

Vi har gleden av å invitere til sikkerhetsseminar for flyoppvisning 22-24. februar 2019. Denne gangen vil seminaret bli arrangert ved Stavanger lufthavn, Sola. Du...

29. nov 2018

Meld deg på Luftfartskonferansen 2019!

Statsminister Erna Solberg, CEO i Norwegian, Bjørn Kjos og direktør for Eurocontrol, Eamonn Brennan kommer. Gjør du?

26. nov 2018

Hva betyr Brexit for norsk luftfart?

Det har vært – og er fortsatt – usikkerhet om hva som vil være Storbritannias forhold til de 27 gjenværende EU-landene når landet går ut av EU-samarbeidet 29. ma...

21. nov 2018

Invitasjon til å komme med innspill for å belyse problemstillinger knyttet til samhandel med USA, Kina og Japan

EU har inngått bilaterale luftfartssikkerhetsavtaler, såkalte BASA-avtaler, med Brasil, Canada og USA. EU forhandler med Kina og Japan om tilsvarende avtaler. Nor...

21. nov 2018

Internasjonale avtaler - BASA

En bilateral luftfartssikkerhetsavtale (BASA) er signert mellom EU og et land utenfor EU. Det brukes når samarbeidet mellom de to sidene tar sikte på å gjensidig ...

20. nov 2018
Side