Nyheter

Ny forskrift om gebyr

Samferdselsdepartementet fastsatte den 20. desember 2018 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2019. Forskriften vil bli publisert på www.lovdata.no og ...

31. des 2018

Glem kule dronebilder av nyttårsrakettene

Det er forbudt å fly hobbydronen når det er mørkt. Ulykker med droner kan føre til fatale ulykker. Vis dronevett på nyttårsaften.

20. des 2018

Nytt regelverk om flyskolar i januar 2019

Ein DTO er ein organisasjon (flyskole) som utfører bestemte aktivitetar i tråd med Kommisjonsforordning (EU) No 216/2008 (Basisforordningen) utan førehandsgodkjen...

19. des 2018

Initial Examiner Seminar 26.-28. februar 2019

Luftfartstilsynet arrangerer Initial Examiner Seminar i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø, 26.-28. februar 2019.

17. des 2018

Oppretter restriksjonsområder over Oslo-området samt over åtte fengsler

For å ivareta sikkerheten i luftrommet og beskytte viktige samfunnsmessige interesser under blant annet statsbesøk eller alvorlige trusselsituasjoner, har Luftfar...

10. des 2018

Veileder for vinterflyging 2019

Veilederen for vinterflyging er utarbeidet sammen med Norges Luftsportforbund, AOPA Norway og EAA 573.

30. nov 2018

Sikkerhetsseminar for flyoppvisning 2019

Vi har gleden av å invitere til sikkerhetsseminar for flyoppvisning 22-24. februar 2019. Denne gangen vil seminaret bli arrangert ved Stavanger lufthavn, Sola. Du...

29. nov 2018

Luftfartskonferansen 2019

CEO i Norwegian, Bjørn Kjos og direktør for Eurocontrol, Eamonn Brennan kommer. Gjør du?

26. nov 2018
Side