Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

BSL A 1-11

16.01.2019 07.00.00 - ATCO, Besetningsmedlemmer, Flyplasser, Generelle bestemmelser, Luftdyktighet, Luftfartsoperasjoner, Security

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

BSL A 2-1

12.08.2011 06.00.00 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport

BSL A 5-1

16.07.2013 06.00.00 - Flyplasser, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging

BSL A 5-2

17.02.2005 06.00.00 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret.

BSL A 5-4

06.07.2004 06.00.00 - Luftfartsoperasjoner