Hopp til innhold

Høring – Søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Hjelset helikopterplass, Akuttsykehuset Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF har søkt om konsesjon for ny helikopterlandingsplass ved det nye akuttsykehuset på Hjelset i Molde kommune – Hjelset helikopterplass, Akuttsykehuset Nordmøre og Romsdal.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Helse Møre og Romsdal HF er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 23/10167

Høringsfristen er 8. september 2023.

Sist oppdatert: 11.09.2023