Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Frøya flyplass, Flatval.

Salmar ASA har søkt om fornyelse av konsesjon for Frøya flyplass, Flatval.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Salmar ASA er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 22/11686

Høringsfristen er 24. mai 2023.

Publisert: 28.02.2023