Hopp til innhold

Høring - gjennomføring i norsk rett av ny forordning om en ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenestene – (EU) 2019/317

Europakommisjonen har vedtatt ny forordning (EU) 2019/317 om en ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenestene. Den nye forordningen erstatter gjeldende forordninger (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

Luftfartstilsynet foreslår i denne høringen å gjennomføre den nye forordningen i norsk rett. Dette vil medføre endringer i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom, og i forskrift om avgift på flysikringstjenester.

En nærmere redegjørelse for det nye regelverket, samt forslag til endringsforskrifter, finnes vedlagt.

Høringssvar bes sendt per e-post til: postmottak@caa.no. Merk høringssvaret med saksnummer: 19/03752. Også andre enn høringsinstansene kan sende svar på høringen. Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler Finn O. Meling, fom@caa.no.

Høringsfristen er satt til 6. september 2019.

Vi anbefaler også interesserte høringsinstanser å gjennomgå høringen for gjennomføring i norsk rett av kommisjonsbeslutning av ytelsesmål for nettverket for lufttrafikkstyring for den tredje referanseperioden, (EU) 2019/903.

Publisert: 12.06.2019