Hopp til innhold

Utstedelse av flytelefonistsertifikat (RTL)

Flytelefonistsertifikat kreves for dem som skal kommunisere i kontrollert luftrom og som ikke har radiotelefonirettighet innført i et sertifikat utstedt av Luftfartstilsynet. Dette gjelder for eksempel innehavere av mikroflybevis, seilflybevis eller droneoperasjoner som krever dette.

For å få utstedt et flytelefonistsertifikat må det gjennomføres teorikurs, teoretisk eksamen, praktisk prøve og engelsk språkprøve.

Teori

Kurs må gjennomføres via godkjent flyskole (DTO eller ATO). Oppmelding til teorieksamen skal gjøres gjennom samme flyskole. Benytt skjema: NF-1133 "Påmelding til teorieksamen PPL/LAPL/RTL".

Eksamen gjennomføres på samme måte som PPL-eksamen.

Teorien er gyldig i 24 måneder fra datoen for bestått eksamen, jf. forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1), forordning 1178/2011 FCL.025 (c)(1)(i). Dersom praktisk prøve ikke tas innen 24 måneder må teorieksamen tas på nytt. Ny oppmelding til teorieksamen må da sendes gjennom godkjent flyskole.

Praktisk prøve

Etter bestått teorieksamen tar kandidaten selv kontakt med godkjent kontrollant for å få gjennomført praktisk prøve og engelsk språkprøve. Det samme gjelder ved gjenutstedelse av flytelefonistsertifikat. Liste over godkjente kontrollanter er publisert på Luftfartstilsynets internettside under «For aktører/Utdanning/Kontrollanter/Flytelefoni-kontrollanter».

Når praktisk prøve og engelsk språkprøve er gjennomført og bestått, samt skjema NF-1075 «Praktisk prøve for flytelefonistsertifikat» og skjema NF-1071 «Language Proficiency Rating Assessment Form» er mottatt av Luftfartstilsynet, vil flytelefonistsertifikat bli utstedt.

Krav til språkprøve/språkpåtegning finnes i BSL C 5-2a, §§ 4 og 7. Regler for språkprøven finnes i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1), forordning 1178/2011 FCL.055 (c) og Appendix 2.

Praktisk prøve skal gjennomføres med reell toveis radiokommunikasjon på radioutstyr montert i luftfartøy eller tilsvarende. Dersom prøven ikke foregår som del av en flytur, skal radiokommunikasjon tilsvarende en flytur simuleres.

Forlengelse, gjenutstedelse, duplikat eller navneendring

Benytt skjema NF-1074 «Søknad om flytelefonistsertifikat» når flytelefonistsertifikat skal forlenges, duplikat skal utstedes og/eller når navn skal endres.

Søknad om forlengelse av flytelefonistsertifikat skal kun sendes inn til Luftfartstilsynet dersom det er mindre enn ett år til sertifikatets gyldighetstid utløper.

For å få forlenget et separat flytelefonistsertifikat må man ha betjent en radiotelefoniststasjon for luftfart i løpet av de siste 5 år, jf. BSL C 5-2a § 16. Hvis det er over 5 år siden man har betjent radiostasjon, må ny praktisk prøve for flytelefoni avlegges før det søkes om gjenutstedelse. Se punktet «Praktisk prøve» i denne rutinen for fremgangsmåte.

Ved gjenutstedelse av flytelefonistsertifikat som utløp før 01.01.2001 (før innføring av JAR-FCL), må både teorieksamen og praktisk prøve samt engelsk språkprøve gjennomføres. For flytelefonistsertifikater som utløp etter 01.01.2001 er det nok å avlegge ny praktisk prøve.

Gyldighet

Et separat flytelefonistsertifikat er gyldig i ti år, jf. BSL C, 5-2a, § 14.

Språkprøver har egen gyldighet avhengig av oppnådd nivå, jf. forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1), forordning 1178/2011 FCL.055 (c) og Appendix 2.

Søknad basert på PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat

Den som har – eller har hatt – PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat og som ønsker å få utstedt et separat flytelefonistsertifikat på bakgrunn av dette, skal benytte skjema NF-1074 «Søknad om flytelefonistsertifikat».

For å få utstedt et separat flytelefonistsertifikat må man ha betjent en radiotelefoniststasjon for luftfart i løpet av de siste 5 år, jf. BSL C 5-2a § 16. Det vil i praksis si at søkeren må ha hatt en gyldig rettighet i løpet av de siste 5 år.

Hvis det er over 5 år siden siste gyldige rettighet, må ny praktisk prøve for flytelefoni avlegges. Se punktet «Praktisk prøve» i denne rutinen for fremgangsmåte. Hvis flysertifikatet utløp før 1.1.2001 (før innføring av JAR-FCL) vil utstedelse av separat flytelefonistsertifikat i prinsippet bli som ved førstegangs utstedelse, og teori, praktisk prøve og engelsk språkprøve må gjennomføres.

For flysertifikater med utløp etter 1.1.2001 er det kun nødvending å avlegge praktisk prøve og engelsk språkprøve.

Søknad om separat flytelefonistsertifikat basert på militær flygerutdanning

De som har militær flygerutdanning, kan søke om utstedelse av separat flytelefonistsertifikat i tråd med BSL C 5-2a §11. Benytt skjema NF-1074 «Søknad om flytelefonistsertifikat». Engelsk språkprøve (NF-1071) gjennomføres med en godkjent språkkontrollant. Liste over godkjente kontrollanter er publisert på Luftfartstilsynets internettside under «For aktører/Utdanning/Kontrollanter/Flytelefoni-kontrollanter».

Gebyr

Gebyr faktureres i henhold til gjeldende gebyrforskrift (BSL A 1-2).