Utstedelse av flytelefonistsertifikat

Flytelefonistsertifikat kreves for dem som skal fly innenfor kontrollert luftrom og som ikke har LAPL-, PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat. Dette gjelder primært innehavere av mikroflybevis og seilflybevis.

For å få utstedt et flytelefonistsertifikat må det gjennomføres teorikurs, teoretisk eksamen, praktisk prøve og språkprøve.

Teori

Kurs må gjennomføres via godkjent skole/klubb. Oppmelding til teorieksamen skal gjøres gjennom godkjent skole/klubb. Benytt skjema: NF-1133 "Påmelding til teorieksamen PPL/LAPL/RTL".

Eksamen gjennomføres innenfor de fastsatte eksamensperiodene til PPL-eksamen.

Teorien er gyldig i 24 måneder fra datoen for bestått eksamen, jf. forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1), forordning 1178/2011 FCL.025 (c)(1)(i). Dersom praktisk prøve ikke tas innen 24 måneder må teorieksamen tas på nytt. Ny oppmelding til teorieksamen må da sendes gjennom godkjent skole/klubb.

Praktisk prøve

Etter bestått teorieksamen tar kandidaten selv kontakt med godkjent kontrollant for å få gjennomført praktisk prøve og språkprøve. Det samme gjelder ved gjenutstedelse av flytelefonistsertifikat. Liste over godkjente kontrollanter er publisert på Luftfartstilsynets internettside under fanen «Selvbetjening/Kontrollanter».

Når praktisk prøve og språkprøve er gjennomført og bestått, samt skjema NF-1075 «Praktisk prøve for flytelefonistsertifikat» og skjema NF-1071 «Language Proficiency Rating Assessment Form» er mottatt av Luftfartstilsynet, vil flytelefonistsertifikat bli utstedt.
Krav til språkprøve/språkpåtegning finnes i BSL C 5-2a, §§ 4 og 7. Regler for språkprøven finnes i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1), forordning 1178/2011 FCL.055 (c) og Appendix 2.

Praktisk prøve skal gjennomføres med reell toveis radiokommunikasjon på radioutstyr montert i luftfartøy eller tilsvarende. Dersom prøven ikke foregår som del av en flytur, skal radiokommunikasjon tilsvarende en flytur simuleres.

Forlengelse, gjenutstedelse, duplikat eller navneendring

Benytt skjema NF-1074 «Søknad om flytelefonistsertifikat» når flytelefonistsertifikat skal forlenges, duplikat skal utstedes og/eller når navn skal endres.

Søknad om forlengelse av flytelefonistsertifikat skal kun sendes inn til Luftfartstilsynet dersom det er mindre enn ett år til sertifikatets gyldighetstid utløper.

For å få forlenget et separat flytelefonistsertifikat må man ha betjent en radiotelefoniststasjon for luftfart i løpet av de siste 5 år, jf. BSL C 5-2a § 16. Hvis det er over 5 år siden man har betjent radiostasjon, må ny praktisk prøve for flytelefoni avlegges før det søkes om gjenutstedelse. Se punktet «Praktisk prøve» i denne rutinen for fremgangsmåte.

Ved gjenutstedelse av flytelefonistsertifikat som utløp før 01.01.2001 (før innføring av JAR-FCL), må både teorieksamen og praktisk prøve samt språkprøve gjennomføres. For flytelefonistsertifikater som utløp etter 01.01.2001 er det nok å avlegge ny praktisk prøve.

Gyldighet

Et separat flytelefonistsertifikat er gyldig i ti år, jf. BSL C, 5-2a, § 14.

Språkprøver har egen gyldighet avhengig av oppnådd nivå, jf. forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1), forordning 1178/2011 FCL.055 (c) og Appendix 2.

Søknad basert på PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat

Den som har – eller har hatt – PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat og som ønsker å få utstedt et separat flytelefonistsertifikat på bakgrunn av dette, skal benytte skjema NF-1074 «Søknad om flytelefonistsertifikat».

For å få utstedt et separat flytelefonistsertifikat må man ha betjent en radiotelefoniststasjon for luftfart i løpet av de siste 5 år, jf. BSL C 5-2a § 16. Det vil i praksis si at søkeren må ha hatt en gyldig rettighet i løpet av de siste 5 år.

Hvis det er over 5 år siden siste gyldige rettighet, må ny praktisk prøve for flytelefoni avlegges. Se punktet «Praktisk prøve» i denne rutinen for fremgangsmåte. Hvis flysertifikatet utløp før 1.1.2001 (før innføring av JAR-FCL) vil utstedelse av separat flytelefonistsertifikat i prinsippet bli som ved førstegangs utstedelse, og teori, praktisk prøve og språkprøve må gjennomføres.

For flysertifikater med utløp etter 1.1.2001 er det kun nødvending å avlegge praktisk prøve og språkprøve.

Søknad om separat flytelefonistsertifikat basert på militær flygerutdanning

De som har militær flygerutdanning, kan søke om utstedelse av separat flytelefonistsertifikat i tråd med BSL C 5-2a §11. Benytt skjema NF-1074 «Søknad om flytelefonistsertifikat». Språkprøve gjennomføres med en godkjent språkkontrollant som du finner under Kontrollanter.

Gebyr

Gebyr faktureres i henhold til gjeldende gebyrforskrift (BSL A 1-2).