Hopp til innhold

Teorieksamen for privatflygere

Ni fag må være bestått, og obligatoriske flytimer må være tatt, før man får privatflysertifikatet.

Informasjon om teorieksamen til PPL (Privat Pilot Licence) og LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) helikopter/fly og flytelefonistsertifikat (Radio Telegraphy Licence, RTL).

Teorieksamen til PPL/LAPL/RTL gjennomføres ved Statens vegvesens trafikkstasjoner som tilbyr teorieksamen.

Oversikt over trafikkstasjonene og åpningstider finner du her

Påmelding

Påmelding må skje gjennom godkjent flyskole og sendes Luftfartstilsynet i forkant av eksamen. Det må påregnes fem virkedager fra påmelding sendes fra godkjent skole til du mottar bekreftelse fra Luftfartstilsynet. Når bekreftelse er mottatt kan du møte på trafikkstasjonen. Du må selv sjekke åpningstider og tilgjengelighet på trafikkstasjon.

Påmeldingsskjema finner du her

Du må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer for å kunne gjennomføre PPL-eksamen i Norge.

Dersom du har karantene på grunn av fusk i Norge eller annet europeisk land, vil du ikke kunne gå opp til teorieksamen før karantenetiden er utløpt.

Statens vegvesen har myndighet til å bortvise kandidater som ikke oppfyller kravene til å gjennomføre teorieksamen.

Teori for PPL/LAPL/RTL er gyldig i 24 måneder fra datoen siste fag til gjeldende eksamen er bestått.

Eksamen

Nedenfor finner du eksamensreglementet. Det er viktig at dette leses nøye før eksamen gjennomføres.

Eksamen er tilgjengelig på engelsk og gjennomføres elektronisk.

Følgende må medbringes til eksamen:


Følgende kan medbringes ved behov:

 • Plotter
 • Manuell flight computer / regneskive uten bruksanvisning
 • Blyant til bruk av regneskive
 • Kalkulator (se eksamensreglement for aksepterte typer)
 • Engelsk-engelsk ordbok uten tilknytning til fly eller tekniske termer


Pensum og læremateriell for LAPL/PPL/RTL finner du her

Du kan gjennomføre innsyn i eksamensbesvarelsen på trafikkstasjonens eksamensterminal rett etter at eksamensbesvarelsen er levert. Dette blir eneste mulighet til å gjennomføre innsyn. Innsynet er begrenset til de oppgavene som er besvart feil og du får inntil fem minutter til å se gjennom oppgavene.

Gjennomføring av eksamen er regulert i Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer BSL C 1-1 Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011 Part-FCL.025 og ARA.FCL.300, Forskrift om generelle bestemmelser om utstedelse av luftfartssertifikater BSL C 1-1a og Forvaltningsloven kapittel IV og kapittel VI.

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
 • Sentralbord:
  08.00–15.00 alle hverdager
 • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):