Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven – vedtatt 31. oktober 2018 nr. 2278

Sist oppdatert: 18. feb 2019