Hopp til innhold

Må jeg levere inn legeattesten ved enhver sykdom som medfører helsemessig uskikkethet?

En legeattest er et bevis på at du oppfyller gjeldende krav på undersøkelsestidspunktet og at man antar disse vil være oppfylt gjennom gyldighetsperioden. I de fleste tilfeller vil du fortsatt beholde legeattesten selv om du i gyldighetsperioden får en tilstand som medfører at helsekrav ikke er oppfylt for en gitt periode. Legeattesten i seg selv er derfor ikke et bevis på at du kan fly alle dager i godkjenningsperioden, og du har selv en plikt til å avstå fra å utøve rettighetene i ditt sertifikat dersom helsekrav ikke er oppfylt. Som nevnt over vil alle tilfeller av sykmelding være en klar indikasjon på at du ikke oppfyller helsekrav, og du har da alltid plikt til å avstå fra flyging med mindre tilstanden er vurdert av flylege.
Publisert: 24.04.2018