Hopp til innhold

Forsinket, tapt eller skadet bagasje

Hvis den innsjekkede bagasjen blir forsinket, skadet eller tapt, er flyselskapet ansvarlig for det økonomiske tapet. Det er ingen standardsatser for hvilket tap som dekkes, størrelsen på erstatningen er avhengig av tapet.

Flyselskapets ansvar er i Norge begrenset til ca. 13.000 NOK per passasjer (1131 SDR, se forskrift 6. januar 2011 nr. 9). I andre land kan beløpet være et annet.
Dersom bagasjen blir forsinket, skadet eller tapt må du kontakte flyselskapets bagasjeservice på flyplassen. Her må du få en bekreftelse på at bagasjen ikke har kommet fram. Når du har fått bagasjen tilbake, må du reklamere skriftlig til flyselskapet og kreve dekket de utlegg du har hatt som følge av forsinkelsen. Fristen for å reklamere er 7 dager etter at du mottok bagasjen.

Forsinket bagasje

Dersom bagasjen er forsinket på utreisen, kan du få erstattet utlegg til nødvendige klær og toalettartikler. Husk at du har en tapsbegrensingsplikt, så det er begrenset hva du kan kreve dekket. Blir bagasjen forsinket på vei hjem, kan du nok ikke regne med erstatning. Du har krav på erstatning for nødvendige utlegg, og det antas at det ikke er nødvendig å kjøpe ekstra klær mens du venter på bagasjen hjemme.

Tapt bagasje

Bagasjen regnes som tapt når det har gått 21 dager fra den skulle vært utlevert, eller flyselskapet erkjenner at den er tapt. Du har krav på erstatning for verdien av bagasjen, begrenset oppad til et maksimumsbeløp på ca. 13000 NOK i Norge. Du bør ikke legge spesielt verdifulle gjenstander i bagasjen, for du risikerer at du ikke får dekket det fulle tapet av disse.
Dersom du ikke får erstattet hele bagasjens verdi fra flyselskapet, bør du sjekke om du kan få det resterende dekket på reiseforsikringen.

Skadet bagasje

Du kan ha krav på erstatning dersom den innsjekkede bagasjen blir skadet. Det er imidlertid viktig å huske på at du selv er ansvarlig for at bagasjen er pakket på forsvarlig måte.
Flyselskapet vil ikke være ansvarlig for skader som skyldes bagasjens egenskaper, for eksempel glass og andre skjøre gjenstander som må håndteres spesielt forsiktig. Du har heller ikke krav på erstatning dersom bagasjen hadde en feil eller svakhet som førte til skaden.