Hopp til innhold

Parallellsesjoner under Luftfartskonferansen 2021

27. januar, dag to av Luftfartskonferansen, er det parallellsesjoner på programmet. Velg hvilket område du ønsker å oppdatere deg på. Også parallellsesjonene blir digitale og gjennomført slik at det blir mulig med digital medvirkning. Parallellsesjonene kjører i to bolker fra 10.00–12.00 og fra 13.00–15.00. Ser frem til å ses!

1. Rus, Psykologi og Peer Support – hvorfor det?

Luftfartstilsynet ved flyoperativ inspektør Nanna Hermann Vik og regelverksprat fra Luftfartstilsynet – en podcast.

2. Møte med accountable managers

Luftfartstilsynet ved luftfartsdirektør Lars Kobberstad. Dialog mellom luftfartsdirektøren og accountable managers. Obs. Påmelding til denne parallellsesjonen er kun for Accountable Managers.

3. Innovasjon i luftfart – virkemidler og muligheter

Luftfartstilsynet ved leder innovasjon og utvikling Jan Petter Steinland og trainee Kristina Nikolajeva, Sintef og Avinor bidrar også i denne sesjonen.

4. Droner 2021 – Er framtiden ubemannet?

Luftfartstilsynet ved seksjonsleder for ubemannet luftfart, Bente Heggedal Løvold sammen med flyoperativ inspektør Hans Petter Heimro.

5. Post korona: Flysertifikater og rettigheter – veien videre

Luftfartstilsynet, ved flygerinspektørene Svein-Erik Ditløvsen, Wiggo Nystuen, Jens Petter Larsen og Helge Rossebø.

6. ICAOs globale rapporteringssystem

Luftfartstilsynet ved flyplassinspektør Armann Norheim.

7. «Fra Part-M Subpart-G til Part-CAMO» 

Luftfartstilsynet ved seksjon for Luftdyktighet, ved seksjonsleder Morten Larsen og fagansvarlig Ørjan Bjørnstrøm.

Kontaktinformasjon Luftfartskonferansen