Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om helikopter offshoreoperasjoner

BSL D 2-3

26. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy med komponenter eller systemer ute av funksjon (Minimum Equipment List - MEL) (BSL D 2-6).

BSL D 2-6

16. apr 1986 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om organisasjonsplan og flygesjef i luftfartsforetak (BSL D 2-8).

BSL D 2-8

20. mar 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel

BSL D 2-10

19. apr 2016 - Luftfartsoperasjoner

Driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig flyging med fly (privatflyging)

BSL D 3-1

30. aug 2016 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 3-2

30. aug 2016 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

BSL D 5-1

29. nov 2019 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om brann og sikkerhet (BSL D 5-2).

BSL D 5-2

15. mar 1974 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap for helikopter (BSL D 5-5).

BSL D 5-5

01. okt 1975 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om fotoflyging m.m. (BSL D 5-6).

BSL D 5-6

26. jun 2003 - Luftfartsoperasjoner
Side