Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-5

05.02.2004 - Luftdyktighet, Annet

Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy (BSL A 1-8).

BSL A 1-8

23.11.2002 - Luftdyktighet

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

BSL A 1-11

16.01.2019 - ATCO, Besetningsmedlemmer, Flyplasser, Generelle bestemmelser, Luftdyktighet, Luftfartsoperasjoner, Security