Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om luftfartsoperasjoner

BSL D 1-1

07. aug 2013 - Allmennfly og luftsport, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer

BSL D 1-1a

21. feb 2008 - Besetningsmedlemmer, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om bruk av flyplasser (BSL D 1-2).

BSL D 1-2

17. des 2001 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på kortbanelufthavner

BSL D 1-3

17. sep 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om ytelseskrav og driftsbegrensninger for fly (BSL D 1-4).

BSL D 1-4

12. feb 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om standardmasse og balanse til bruk ved planlegging av flyging (BSL D 1-5).

BSL D 1-5

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om befordring av passasjerer i luftfartøy (BSL D 1-6).

BSL D 1-6

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7).

BSL D 1-7

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard (BSL D 1-8).

BSL D 1-8

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om førstehjelpsutstyr i luftfartøy (BSL D 1-9).

BSL D 1-9

09. okt 1975 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om tanking av luftfartøy (BSL D 1-10).

BSL D 1-10

21. mar 1975 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om værminima for fly (operative begrensninger for start og landing ved IFR-flyging) (BSL D 1-11) )

BSL D 1-11

15. mar 1974 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om flygeregistrator og taleregistrator (BSL D 1-12).

BSL D 1-12

19. apr 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om medføring og bruk av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i luftfartøy.

BSL D 1-14

03. feb 1998 - Luftfartsoperasjoner

Driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med fly.

BSL D 2-1

25. apr 1974 - Luftfartsoperasjoner
Side