Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om luftfartsoperasjoner

BSL D 1-1

07.08.2013 06.00.00 - Allmennfly og luftsport, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer

BSL D 1-1a

21.02.2008 06.00.00 - Besetningsmedlemmer, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på kortbanelufthavner

BSL D 1-3

17.09.2018 06.00.00 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7).

BSL D 1-7

11.01.2003 06.00.00 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og i andre polare områder

BSL D 1-9

17.08.2021 00.00.00 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om helikopter offshoreoperasjoner

BSL D 2-3

26.06.2018 15.12.46 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy

BSL D 3-1

01.07.2021 06.00.00 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

BSL D 5-1

11.05.2018 15.07.28 - Luftfartsoperasjoner