Hopp til innhold

Høring – søknad om konsesjon for Geilo flyplass, Dagali

Geilo Lufthavn Dagali AS har fremlagt søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Geilo flyplass, Dagali.

Flyplassen er godkjent for VFR-flyging i dagslys med fly med største tillatte startvekt på 5 700 kilo, og med helikopter. Flyplassen er til privat bruk.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 22/30459.

Høringsfristen er satt til 1. november 2023.

Sist oppdatert: 28.07.2023