Hopp til innhold

Høring – Søknad om konsesjon for Nordfjordeid helikopterplass Løkjaneset

Fjord helikopter AS har søkt om konsesjon for Nordfjordeid helikopterplass, Løkjaneset.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Fjord helikopter AS er vedlagt.  

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 22/25801.

Høringsfristen er 26. februar 2023.

OBS: Høringsfristen i saken er utvidet etter forespørsel om forlenget høringsfrist – ny høringsfrist er 19. mars 2023.

 

Sist oppdatert: 20.03.2023