Hopp til innhold

Høring – søknad om fornyet konsesjon for Haugesund helikopterplass, sjukehuset

Helse Fonna HF har søkt om fornyet konsesjon for Haugesund helikopterplass, sjukehuset.

Luftfartstilsynets høringsbrev ligger vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår for landingsplassen og søknaden fra Helse Fonna HF.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no. Merk høringsinnspill med ref.: 22/10374.

Høringsfristen er 25. november 2022.

 

Publisert: 31.08.2022