Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Bergen sjøflyplass, Sandviken

Scandinavian Seaplanes AS har søkt om fornyelse av konsesjon for Bergen Sjøflyplass, Sandviken.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Scandinavian Seaplanes AS er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 22/17345.

Ny høringsfrist: 19. februar 2023.

 

Sist oppdatert: 20.02.2023