Hopp til innhold

Høring – Søknad om endrede konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud

Politidirektoratet har søkt om endring av konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud.

Endringen gjelder en økning av antall tillatte flybevegelser.

Luftfartstilsynet sitt høringsbrev ligger vedlagt, sammen med gjeldende konsesjonsvilkår for landingsplassen.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no. Merk helst høringsinnspill med ref.: 22/05190.

Høringsfristen er 1. november 2022.

 

Publisert: 03.08.2022