Hopp til innhold

Høring – Endrede konsesjonsvilkår, Taraldrud

Søknad om endrede konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud – oppdatert søknad og ny støyberegning.

Luftfartstilsynet viser til tidligere utsendte høring i forbindelse med Politidirektoratets søknad om endrede konsesjonsvilkår for helikopterplassen ved beredskapssenteret ved Taraldrud (Oslo helikopterplass, Taraldrud).  

Politidirektoratet har oversendt en ny støyberegning til Luftfartstilsynet, sammen med en endret søknad, der de ber om tillatelse til 3200 flybevegelser per år tilknyttet landingsplassen.

Høringsinnspill til Politidirektoratets søknad sendes til postmottak@caa.no og merkes med saksnummer 22/05190.

Høringsfrist er satt til 1. mars 2023.

Allerede innsendte høringsinnspill vil bli hensyntatt.

Sist oppdatert: 02.03.2023