Hopp til innhold

Høring – konsesjon Vuottašjávri sjøflyplass

Mosquito Air Taxi AS har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny sjøflyplass i Kautokeino kommune: Vuottašjávri sjøflyplass.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 20/03845.

Høringsfristen er satt til 26. mai 2021.

Publisert: 19.04.2021