Hopp til innhold

Høring av forslag til ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

Luftfartstilsynet har på høring forslag til ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel.

Forskriften vil gjelde flyværtjenesten på norsk kontinentalsokkelen og erstatte dagens regler i forskrift om flyværtjeneste (BSL G 7-1). Det foreslås også å ta inn reglene om nødvendig værinformasjon som i dag finnes forskrift om luftfart med helikopter –bruk av offshore helikopterdekk (BSL D 5-1).

Høringen er åpen for alle.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Torgeir Øines, epost tor@caa.no eller telefon 906 38 699. Meteorologifaglige spørsmål kan rettes til Ira Schaug-Pettersen, irs@caa.no.

Høringsfristen er 1. desember 2020.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.
Vennligst merk eposten eller brevet med saksnummer 18/19049.

Publisert: 18.09.2020