Hopp til innhold

Høring - Opprettelse av restriksjonsområder ved militærøvelsen Cold Response 2020

9.– 18. mars 2020 skal Forsvaret gjennomføre militærøvelsen Cold Response 2020 (CR-20).

CR-20 er en NATO-øvelse som ledes av Norge. Øvelsen vil sentreres i nærheten av Tromsø, Andøya, Narvik og Bardufoss, mens luftaktiviteten vil strekke seg fra Trøndelag til Finnmark.

I forbindelse med militærøvelsen har Luftfartstilsynet mottatt søknad fra Forsvaret om å opprette to midlertidige restriksjonsområder (R-områder). For å ivareta sikkerheten i luftrommet under militærøvelsen, sender Luftfartstilsynet på høring utkast til forskrift som oppretter to midlertidige restriksjonsområder.

Alle høringsdokumenter er publisert på Luftfartstilsynets nettside. Eventuelle høringsuttalelser merkes med ref. 19/12733 og sendes til Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no, innen 12. november 2019.

Publisert: 18.09.2019